REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI SZKOŁY RODZENIA ,,BOCIANEK”

 1. Sala Szkoły Rodzenia ,,BOCIANEK” jest miejscem przeznaczonym wyłącznie
  do zajęć przewidzianych programem kursu dla przyszłych rodziców (w tym m.in.: warsztatów i wykładów edukacyjnych, ćwiczeń fizycznych z rehabilitantami i fizjoterapeutami, zajęć z dietetykiem, zajęć z psychologiem, zajęć z pierwszej pomocy dla noworodka).
 2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
 3. W pomieszczeniu Szkoły Rodzenia „BOCIANEK” uczestnicy przebywają tylko i wyłącznie w obecności osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 5. Sprzęt i urządzenia stanowią mienie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
 6. Kursanci zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny podczas uczestniczenia w zajęciach.
 7. Kursanci zobowiązani są do użytkowania sprzętu, pomieszczeń i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Kursanci mają obowiązek wykazywania należytej dbałości o powierzony na czas zajęć sprzęt i urządzenia.
 9. Korzystanie z sali możliwe jest wyłącznie w czystym obuwiu (przy czym nie ma obowiązku posiadania zmiennego obuwia).
 10. Odzież wierzchnią (kurtki, płaszcze) należy bezwzględnie pozostawiać w szatni przy wejściu głównym do Szpitala.
 11. Kursanci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania prowadzącego zajęcia o ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i wyposażenia sali.
 12. Po zakończeniu zajęć osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do zabezpieczenia sprzętu, urządzeń i materiałów pomocniczych wykorzystywanych podczas pracy oraz pozostawienia sali w czystości i porządku.
 13. Szpital ani też osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w Sali Szkoły Rodzenia ,,Bocianek” w związku z czym kursanci proszeni są o nie zabieranie tego typu rzeczy na zajęcia.