Zasady odbywania porodów rodzinnych

 1. Poród rodzinny powinien zostać wcześniej zgłoszony i zaplanowany.
 2. Porody rodzinne mogą odbywać się w Sali porodowej z oddzielnym węzłem sanitarnym.
 3. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna pełnoletnia osoba towarzysząca.
 4. Zaleca się, aby osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym przedstawiła negatywny wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego maksymalnie do 72h przed zaplanowanym porodem.
 5. Zaleca się, aby osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym okazała dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw COVID-19.
 6. Zaleca się, aby rodząca oraz osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym przedstawiły potwierdzone uczestnictwo w szkole rodzenia „Bocianek”.
 7. Osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym podlega poniższym zasadom reżimu sanitarnego:
 • nie może mieć objawów infekcji, w szczególności: gorączki, kataru, kaszlu, bólu gardła;
 • przed wejściem na salę porodową musi założyć następujące środki ochrony osobistej: jednorazową maskę chirurgiczną, jednorazowy fartuch chirurgiczny, czepek, buty ochronne;
 • po wejściu na salę porodową nie może już jej opuszczać przez cały okres pobytu;
 • jest zobowiązana do bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego.
 1. Nieprzestrzeganie zasad określonych w procedurze przez osobę towarzyszącą skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w porodzie rodzinnym.
 2. Ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurujący.